Der Artikel (Артикль)

Що таке артикль?

У німецькій мові іменник майже не має відмінкових закінчень, але перед ним стоїть спеціальне слово – артикль, який вказує на його рід, число і відмінок.

Є 2 види артикля: означений (der – чол. рід, die – жін. рід, das – сер. рід) і неозначений артикль (ein – чол. і сер. рід, eine – жін. рід). Означений артикль у множині для всіх родів однаковий — die. Неозначений артикль у множині відсутній.

der Mann/ein Mann — чоловік,

die Frau/eine Frau — жінка,

das Fenster/ein Fenster — вікно,

die Männer, die Frauen, die Fenster/Männer, Frauen, Fenster — чоловіки, жінки, вікна.

На відміну від української мови, в німецькій є тільки 4 відмінки.

Kasus (Відмінок) Fragen (Запитання)
Nominativ (Називний) Wer? Was? (Хто? Що?)
Genitiv (Родовий) Wessen? (Чий? Чия? Чиє? Чиї?)
Dativ (Давальний) Wem? (Кому? Чому?)
Akkusativ (Знахідний) Wen? Was? (Кого? Що?)

 

Bestimmter Artikel (означений артикль)

Kasus

Maskulinum (Чоловічий рід)

Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід)

Plural

(Множина)

Nominativ

der

das

die

Genitiv

des

der

Dativ

dem

der

den

Akkusativ

den

das

die

 

Unbestimmter Artikel (неозначений артикль)

Kasus

Maskulinum (Чоловічий рід)

Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід)

Plural

(Множина)

Nominativ

ein

eine

Genitiv

eines

einer

Dativ

einem

einer

Akkusativ

einen

ein eine

 

Der Gebrauch des unbestimmten Artikels (Вживання неозначеного артикля)

1.       Якщо предмет або особу називають вперше (замість артикля можна вжити слово «якийсь», «один») Ich sehe eine Frau.

Я бачу (якусь/одну) жінку.

2.       У складеному іменному присудку (після дієслова «sein») Das ist ein Kind.

Це (якась) дитина.

3.       Після дієслів «haben», «brauchen» і виразу «es gibt» Ich habe eine Schwester.

У мене є (одна) сестра.

Ich brauche ein Buch.

Мені потрібна (якась) книга.

Hier gibt es einen Bahnhof.

Тут є вокзал.

4.       Перед іменником з означенням Ich kaufe ein neues Auto.

Я купую новий автомобіль.

5.       При порівнянні Sie sieht wie ein Engel aus.

Вона виглядає, як ангел.

 

Der Gebrauch des bestimmten Artikels (Вживання означеного артикля)

1.       Якщо предмет або особу називають повторно Ich sehe eine Frau. Die Frau ist jung.

Я бачу жінку. Жінка молода.

2.       Якщо предмет або особа добре відомі співрозмовникові Die Frau arbeitet hier seit 5 Jahren.

(Ця) жінка працює тут уже 5 років.

3.       З єдиними у своєму роді предметами Die Erde bewegt sich um die Sonne.

Земля обертається навколо сонця.

4.       Якщо іменник вказує на весь вид однорідних предметів Der Hund ist ein Haustier.

Собака – домашня тварина.

5.       Якщо іменник має означення, виражене:

—          прикметником у найвищому ступені

—          порядковим числівником

—          іншим іменником у родовому відмінкові

—          підрядним реченням

Hunger ist der beste Koch.

Голод – найкращий кухар.

Heute ist der erste September.

Сьогодні перше вересня.

Das ist der Vater meines Freundes.

Це батько мого друга.

Das Mädchen, das dort steht, kennen wir nicht.

Дівчину, яка там стоїть, ми не знаємо.

6.       З назвами міст, країн і власними іменами, якщо перед ними стоїть означення Das grüne Kyiw gefällt mir.

Мені подобається зелений Київ.

der kleine Martin – маленький Мартін.

 

Der Artikel wird nicht gebraucht (Артикль не вживається)

1.       У множині, якщо в однині іменник вживався з неозначеним артиклем (дивись таблицю вище) Ich sehe eine Frau. — Ich sehe Frauen.

Я бачу жінку. — Я бачу жінок.

2.       Перед власними іменами, назвами міст та країн середнього роду, якщо перед ними нема означення Ich fahre nach Kyiw.

Я їду в Київ.

Er heißt Martin.

Його ім’я Мартін.

3.       Перед, іменниками, якщо вони означають різні речовини в невизначеній кількості Wir trinken Kaffee jeden Tag.

Ми п’ємо каву кожен день.

4.       Перед іменниками, які означають професію, рід занять, національність, тощо Er ist Arzt.

Він – лікар.

Ich bin Ukrainerin.

Я – українка.

5.       У звертаннях, сталих словосполученнях, прислів’ях, приказках,у заголовках творів, тощо Junge, warte!

Хлопчику, почекай!

Ende gut – alles gut.

Добре те, що добре закінчується.

zu Hause – вдома

6.       Якщо перед іменником стоїть займенник (присвійний, вказівний чи заперечний) або кількісний числівник Mein Bruder wohnt in Deutschland.

Мій брат живе в Німеччині.

Ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern.

У мене 2 брати і 3 сестри.

Зверніть увагу: всі іменники пишуться з великої літери. Рід іменників в німецькій і українській мові не завжди співпадає. (Наприклад: das Kind – дитина — в німецькій мові середнього роду, der Apfel – яблуко — чоловічого, die CD – диск — жіночого).

Добавить комментарий

Ввійти за допомогою: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *