Прийменники з давальним і знахідним відмінком

https://

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

В німецькій мові є всього 4 відмінки. Це на 3 менше, ніж в українській. Як же компенсується відсутність інших відмінків і здійснюється зв’язок слів у реченні? Це відбувається з допомогою прийменників. Кожен прийменник у німецькій мові пов’язаний з певним відмінком, тобто іменник чи займенник після них вживається у відповідному відмінкові.

Прийменники з давальним і знахідним відмінком:

an — на (чомусь вертикальному), біля, у (про час):

an der Wand (на стіні), an der Kasse (біля каси), am Sonntag (у неділю);

auf — на (чомусь горизонтальному):                      

auf dem Tisch (на столі);

hinter — за, позаду:                                                                    

hinter dem Haus (за будинком);

in — у, до, через (про час):                                                  

in die Schule (у школу);

über — над, понад, про:                                                        

über dem Tisch (над столом), über die Menschen (про людей);

neben — поряд, біля:                                                            

neben mir (біля мене);

unter — під, серед:                                                               

unter den Tisch (під стіл), unter den Menschen (серед людей);

vor — перед, тому (з часом):                                                

vor dem Haus (перед будинком), vor einem Jahr (рік тому);

zwischen — між:                                                                   

zwischen den Büchern (між книгами).

Ці прийменники вживаються як з давальним (Dativ), так і з знахідним відмінком (Akkusativ). Якщо говориться про те, де розташовані пред­мети, то ці прийменники вживаються з давальним відмінком (Dativ), відповідаючи на питання wo? (де?). Якщо мова йде про переміщення предмета в про­сторі, то вони вживаються з знахідним відмінком Akkusativ, відповідаючи на питан­ня wohin? (куди ?):

  • Er legt das Buch (wohin?) auf den Tisch. — Він кладе книгу (куди?) на стіл.
  • Das Buch liegt (wo?) auf dem Tisch. — Книга лежить (де?) на столі.

Такі прийменники часто вживаються з дієсловами stehen (стояти)  –  stellen (ставити), liegen (лежати)  –  legen (класти), sitzen (сидіти)  –  setzen (садити, ставити), hängen (висіти)  –  hängen (вішати):

  • Er legt den Ball auf den Boden. — Він кладе м’яч (куди?) на підлогу.
  • Der Ball liegt auf dem Boden. — М’яч лежить (де?) на підлозі.
  • Er stellt die Flasche auf den Boden. — Він ставить пляшку (куди?) на підлогу
  • Die Flasche steht auf dem Boden. — Пляшка стоїть (де?) на підлозі.
  • Er setzt die Katze auf den Boden. — Він ставить кішку (куди?) на підлогу.
  • Die Katze sitzt auf dem Boden. — Кішка сидить (де?) на підлозі.

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

У сполученні з іменниками, що мають часове значення, при­йменники an, in, vor керують тільки давальним відмінком (Dativ), відповідаючи на питання wann? (коли?): am Montag (у понеділок), im Sommer (влітку), vor einer Woche (тиждень тому). Прийменник auf вживаєть­ся з Akkusativ, відповідаючи на питання auf wie lange? (на який термін?):

  • auf zwei Wochen (на два тижні), auf einen Monat (на один мі­сяць).

Прийменники in, an, auf часто зливаються з означеним ар­тиклем. Є такі скорочення:

  • in das = ins, in dem = im, an das = ans, an dem = am, auf das = aufs.

Переглянути інформацію про те, що таке артикль і яку форму він має у давальному і знахідному відмінках, можна у статті «Артикль».

Добавить комментарий

Ввійти за допомогою: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *