Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)

https://

Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)

Наступні прийменники вживаються з знахідним відмінком (Akkusativ):

durch, für, ohne, um, gegen, bis, wider, entlang

Нагадаю Вам, як змінюється артикль у знахідному відмінкові:

Знахідний відмінок (Akkusativ)

Артикль жіночого і середнього роду, а також множини залишається таким же, як і в називному відмінку ( Nominativ). Змінюється тільки артикль чоловічого роду. Означений артикль:

  Називний відмінок (der Nominativ) Знахідний відмінок (der Akkusativ)
Чол. рід der den
Сер. рід das das
Жін. рід die die
Множина die die

Неозначений артикль. Тут так само змінюється тільки артикль чоловічого роду.

  Називний відмінок (Nominativ) Знахідний відмінок (Akkusativ)
Чол. рід ein einen
Сер. рід ein ein
Жін. рід eine eine
Множина у множині неозначений артикль не використовується

Прийменники durch, für, um іноді зливаються з означеним артиклем:

durch das = durchs, für das = fürs, um das =ums

Після прийменників durch, für, ohne, um, gegen, bis, wider, entlang у знахідному відмінкові повинні стояти не тільки іменники, але і займенники.

Як змінюються особові займенники (Personalpronomen) у знахідному відмінкові?

Називний відмінок (Nominativ) Знахідний відмінок (Akkusativ)
ich -я mich — мене
du — ти dich — тебе
er — він ihn — його
sie — вона sie — її
es — воно es — його
wir — ми uns — нас
ihr — ви euch  — вас
sie — вони sie — їх
Sie — Ви Sie — Вас

Зараз детально розглянемо усі прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ):

durch – через, по:

durch die Stadt (через місто), durch das Radio (по радіо);

für – для, за, на (скільки часу?):

für die Tante (для тітки), für den Sohn (для сина), für das ganze Jahr (за весь рік),  für zwei Wochen (на два тижні);

ohne — без (прийменник «ohne» вживається з іменником без артикля):

ohne Grund (без причини), ohne Regenschirm (без парасольки), ohne dich (без тебе);

um – навколо, о (про час):

um den Tisch (навколо столу), um 18 Uhr (о 18 годині);

gegen – проти, приблизно, близько, в напрямі:

gegen den Krieg (проти війни), gegen 100 Menschen (приблизно 100 людей), gegen 5 Uhr (близько 5 години), gegen den Baum (в напрямі дерева);

wider – всупереч, проти:

wider den Willen (всупереч волі);

bis – до (перед іменником з означеним артиклем вживається з іншими прийменниками):

bis morgen (до завтра), bis zur Haltestelle (до зупинки), bis an die Tür (до дверей);

entlang – вздовж:

die Straße entlang (вздовж вулиці).

Зверніть увагу! Прийменники entlang та wider стоять, як правило, після іменника, до якого вони відносяться.

 

Переглянути інформацію про відмінювання артикля у давальному відмінку можна у статті «Артикль».

Сьогодні Ви вивчили прийменники з знахідним відмінком.

Дивіться також:

Прийменники з давальним відмінком

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

Добавить комментарий

Ввійти за допомогою: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *