Прийменники з родовим відмінком

https://

Найчастіше використовуються наступні прийменники з родовим відмінком:

während, wegen/ aufgrund, trotz, statt/anstatt/anstelle

Хочу нагадати Вам, як змінюється артикль перед іменниками у родовому відмінкові.

Означений артикль (der bestimmte Artikel)

Означений артикль чоловічого роду der та середнього роду das змінюються однаково на des. Крім того до самого іменника додається закінчення s/es. Артикль жіночого роду die та артикль множини, який у початковій формі звучить так само, die у родовому відмінкові буде der.  До самого іменника нічого не додається.

  Називний відмінок (Nominativ) Родовий відмінок (Genitiv)
Чол. рід der des –s/es
Сер. рід das
Жін. рід die der

Неозначений артикль (der unbestimmte Artikel)

Неозначений артикль чоловічого роду та середнього роду ein змінюються на eines. Крім того до самого іменника додається закінчення s/es. Артикль жіночого роду eine у родовому відмінкові стає einer.  Неозначений артикль у множині відсутній. Замість родового відмінку з іменниками без артикля (зокрема у множині) використовується, зазвичай, прийменник von + давальний відмінок! Це схоже на конструкцію of + іменник у англійській мові. Але після прийменників у родовому відмінкові ця конструкція не використовується!

  Називний відмінок (Nominativ) Родовий відмінок відмінок (Genitiv)
Чол. рід ein eines –s/es

 

Сер. рід
Жін. рід eine einer
Множина von+Dativ!!!

Зараз розглянемо деякі прийменники з родовим відмінком (Genitiv) на прикладах:

 

Während – під час

Während der Ferien waren wir bei den Großeltern. – Під час канікул ми були у дідуся і бабусі.

Wegen/aufgrund— із-за, через

Wegen der Kälte muss ich eine Jacke anziehen. – Через холод я мушу одягнути куртку.

Trotz – не зважаючи на

Ttotz der Probleme können wir die Arbeit rechtzeitig beenden. – Незважаючи на проблеми ми можемо закінчити роботу вчасно.

Statt/anstatt/anstelle – замість

Statt des gelben Kleides ziehe ich lieber das rote an.- Замість жовтої сукні я краще одягну червону.

 

Крім того родовий відмінок може використовуватися після наступних прийменників:

infolge (унаслідок), anlässlich (з приводу, з нагоди),   angesichts (з огляду на),  unweit (недалеко від), außerhalb (поза, за межами), innerhalb (протягом, у межах), oberhalb (понад, вище), unterhalb (під, нижче), inmitten (в середині), diesseits (по цій стороні), jenseits (по тій стороні), beiderseits (по обидві сторони), abseits (збоку від), nördlich (на північ від), südlich( на південь від), östlich (на схід від), westlich (на захід від), zeit (протягом, за час), kraft (в силу), mangels (за браком, за відсутністю), anhand/mittels (з допомогою), laut (згідно, відповідно), dank (завдяки), zwecks (з метою), einschließlich/zuzüglich (включно з), ausschließlich/abzüglich (виключно, за винятком) і не тільки.

прийменники з родовим відмінком
Прийменники з родовим відмінком

Сьогодні ми завершили тему прийменників у німецькій мові. Рекомендую вивчити їх напам’ять, як своєрідну таблицю множення.

Подивіться також «Прийменники з знахідним відмінком»

Ще більше інформації Ви знайдете в моїх групах на фейсбуці

Німецька мова онлайн – deutschonline.com.ua

Уроки німецької мови онлайн

 

 

 

Майбутній час

Як утворюється майбутній час у німецькій мові?

https://

Наказовий спосіб

nakazovyj-sposib

Сьогодні розкажу Вам про Imperativ (наказовий спосіб).

Я його ще називаю «прохальним способом», бо з допомогою нього ми просимо когось про щось. Ну, і зрідка наказуємо чи забороняємо комусь щось.

У німецькій мові є 3 форми наказового способу. Ми почнемо з самої простої і підемо до складніших. Перша форма – це ввічлива форма,  коли ми просимо одну або багатьох осіб, до яких ми звертаємося ввічливо на «Ви». Це можуть бути незнайомі або старші люди.

Як робиться така форма? Беремо розповідну форму, наприклад:

Sie kaufen. (Ви купуєте)

І ставимо дієслово наперед:

Kaufen Sie! (Купіть!)

Sie antworten. (Ви відповідаєте) —  Antworten Sie! (Відповідайте)

Sie lesen. (Ви читаєте.) — Lesen Sie! (Читайте!)

Sie helfen. (Ви допомагаєте.) — Helfen Sie! (Допоможіть!)

Sie nehmen mit. (Ви берете з собою) —  Nehmen Sie mit! (Візьміть з собою!)

Sie schlafen nicht. (Ви не спите.) — Schlafen Sie nicht! (Не спіть!)

Друга форма – це коли ми просимо декількох людей, до яких ми окремо звертаємося на «ти», тобто друзів або дітей.

Ця форма теж утворюється від розповідної, наприклад:

Ihr kauft. (Ви купуєте)

„Ihr“ випадає, залишається тільки „Kauft!” (Купіть!)

Ihr antwortet. (Ви відповідаєте) — Antwortet! (Відповідайте!)

Ihr lest. (Ви читаєте) — Lest! (Читайте!)

Ihr helft. (Ви допомагаєте) — Helft! (Допоможіть!)

Ihr nehmt mit. (Ви берете з собою) — Nehmt mit! (Візьміть з собою!)

Ihr schlaft nicht. (Ви не спите) — Schlaft nicht! (Не спіть!)

І остання форма, коли ми просимо одну людину, до якої ми звертаємося на «ти» (друга або дитину). Тут є декілька нюансів.

Беремо розповідну форму:

Du kaufst. (Ти купуєш.)

Забираємо „du“ і „st“. У нас залишається:

Kauf! (Купи!)

Du hilfst. (Ти допомагаєш) — Hilf! (Допоможи!)

Du nimmst mit. (ти береш з собою) — Nimm mit! Візьми з собою!

Du liest. (Ти читаєш) — Lies! (Читай!) Зверніть увагу, тут ми забрали в кінці тільки „t“, бо тільки „t“ і додавалася у розповідній формі. Ми не можемо забрати „s“ тому, що вона є частиною основи дієслова.

Так само:

Du isst. (Ти їш) – Iss (Їж!)

Іноді, особливо на письмі, при проханні до однієї людини на „ти“можна зустріти форму, яка закінчується на „e“. Наприклад: „Kaufe!“  (Купи!). В усній мові „e“ випадає. Але вона мусить обов’язково бути, якщо основа дієслова закінчується на d, t або m,n з попереднім приголосним:

Du antwortest. (Ти відповідаєш) — Antworte! (Відповідай!)

Du zeichnest. (Ти малюєш.) — Zeichne! (Малюй!)

У сильних дієслів, які отримують умлаут у теперішньому часі, у наказовому способі він зникає, наприклад:

Du schläfst nicht. (Ти не спиш) — Schlaf nicht! (Не спи!)

Du fährst! (Ти їдеш) — Fahr! (Їдь!)

Потрібно також запам’ятати дієслово „sein“ „бути“. Воно робить наказовий спосіб по-особливому:

Seien Sie so nett! – Будьте такі милі! Прохання при ввічливому звертанні на «Ви» до старших та незнайомих людей.

Seid bitte leise! – Будьте, будь ласка, тихо! При звертанні до друзів або до дітей.

Sei vorsichtig! – Будь обережним!

 

На сьогодні це все!

Bleiben Sie gesund! Und lernen Sie Deutsch! Залишайтеся здоровими і учіть німецьку!

Auf Wiedersehen! До побачення!

https://

У наступному уроці Ви можете дізнатися, що таке артикль у німецькій мові

Артикль. Означений і неозначений артикль.

 Сьогодні хочу пояснити Вам важливу тему «Артикль. Означений і неозначений артикль.»

Моя вчителька німецької говорила нам: «Як не знаєте der,die,das, то не буде й німців з вас.»

Це дійсно так. Що ж таке артикль? В українській мові іменники (тобто назви предметів, людей, тварин, явищ, і тому подібне) отримують певні закінчення, в залежності від відмінку, тобто, того, що ми хочемо сказати. Наприклад,

Я читаю книгу. Книга цікава. У книзі йдеться про… І так далі.

У, а, і – це закінчення, які отримує іменник у певному відмінкові.

У німецькі мові іменник майже не має відмінкових закінчень, тому замість них перед іменником стоїть спеціальне слово – артикль, який вказує на його рід, число і відмінок. Тобто він є таким цементом, який тримає слова у реченні докупи.

Випускати артикль у німецькій мові не можна, хіба що це передбачено правилами. Це все-одно, що не вимовляти закінчення іменника в українській мові. Звучить це приблизно так:

Я читаю книг. Книг цікава. У книг йдеться про…

Німці Вас, звичайно, зрозуміють, якщо захочуть і зможуть. Але краще говорити правильно.

Хто вчив хоха б одну європейську мову, наприклад англійську, той уже трохи ознайомлений з тим, що таке артикль, і коли він використовується. Але німецька мова має свої особливості.

Якщо в англійській мові означений артикль the однаковий для всіх родів у однині і  множині, то в німецькій мові перед словами чоловічого роду в однині стоїть артикль der, жіночого — die, середнього — das.У множині усі 3 роди мають однаковий означений артикль die.

Важливо! Рід іменників в німецькій і українській мові не завжди співпадає. (Наприклад: das Kind – дитина у німецькій мові – середнього роду, der Apfel — яблуко – чоловічого роду , die CD – диск – жіночого роду.) Тому обов’язково учіть нові іменники з означеним артиклем. Для того, щоб краще запам’ятати правильний артикль, раджу виділяти слова кольоровими маркерами або ручками, наприклад, іменники чоловічого роду синім кольором, середнього – зеленим, жіночого – червоним, слова, які не мають форму однини, а тільки множини, — жовтого. 

Зверніть також увагу на те, що всі іменники німецькій мові пишуться з великої літери.

Неозначений артикль в англійській мові має 2 форми: a i an. У німецькій мові перед словами чоловічого і середнього роду ставиться неозначений артикль – ein, жіночого – eine. Неозначений артикль у множині відсутній. Тобто тут його можна сміливо випустити.

У німецькій мові є 4 відмінки: називний, родовий, давальний та знахідний. Для того, щоб поставити іменник з артиклем у правильну форму, потрібно спочатку поставити до нього запитання і визначити відмінок.

 Kasus (Відмінок) Fragen (Запитання)
Nominativ (Називний)відповідає на запитання Wer? Was? (Хто? Що?)
Genitiv (Родовий)  Wessen? (Чий? Чия? Чиє? Чиї?)
Dativ (Давальний) Wem? (Кому? Чому?)
Akkusativ (Знахідний) Wen? Was? (Кого? Що?)

 

Bestimmter Artikel (означений артикль)

Kasus Maskulinum (Чоловічий рід) Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід) Plural

(Множина)

Nominativ der das die
Genitiv des der
Dativ dem der den
Akkusativ den das die

 

Unbestimmter Artikel (неозначений артикль)

Kasus Maskulinum (Чоловічий рід) Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід) Plural

(Множина)

Nominativ ein eine
Genitiv eines einer
Dativ einem einer
Akkusativ einen ein eine

У наступних відео я поясню Вам особливості вживання означеного та неозначеного артикля та випадки, коли артикль випускається, а також кожен відмінок окремо.

https://

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

https://

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

В німецькій мові є всього 4 відмінки. Це на 3 менше, ніж в українській. Як же компенсується відсутність інших відмінків і здійснюється зв’язок слів у реченні? Це відбувається з допомогою прийменників. Читать далее «Прийменники з давальним і знахідним відмінком»