Таблиця сильних і неправильних дієслів

Таблиця сильних і неправильних дієслів від deutschonline.com.ua

Сильні і неправильні дієслова

Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)

Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)

Наступні прийменники завжди вживаються з знахідним відмінком (Akkusativ):

durch – через, по:

durch die Stadt (через місто), durch das Radio (по радіо);

für – для, за, на (скільки часу?):

für die Tante (для тітки), für den Sohn (для сина), für das ganze Jahr (за весь рік),  für zwei Wochen (на два тижні);

ohne — без (прийменник «ohne» вживається з іменником без артикля):

ohne Grund (без причини), ohne Regenschirm (без парасольки), ohne dich (без тебе);

um – навколо, о (про час):

um den Tisch (навколо столу), um 18 Uhr (о 18 годині);

gegen – проти, приблизно, близько, в напрямі:

gegen den Krieg (проти війни), gegen 100 Menschen (приблизно 100 людей), gegen 5 Uhr (близько 5 години), gegen den Baum (в напрямі дерева);

wider – всупереч, проти:

wider den Willen (всупереч волі);

bis – до (перед іменником з означеним артиклем вживається з іншими прийменниками):

bis morgen (до завтра), bis zur Haltestelle (до зупинки), bis an die Tür (до дверей);

entlang – вздовж:

die Straße entlang (вздовж вулиці).

Зверніть увагу! Прийменники entlang та wider стоять, як правило, після іменника, до якого вони відносяться.

Прийменники durch, für, um іноді зливаються з означеним артиклем:

durch das = durchs, für das = fürs, um das =ums

Переглянути інформацію про відмінювання артикля у давальному відмінку можна у статті «Артикль».

Дивіться також:

Прийменники з давальним відмінком

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

Прийменники з давальним відмінком (Dativ)

 

pryjmennyky-z-davalnym-vidminkom-dativ

Наступні прийменники завжди вживаються з давальним відмінком (Dativ):

aus – з (звідки?/з якого матеріалу?):

aus der Ukraine (з України), aus der Stadt (з міста), aus München (з Мюнхена), aus Glas (з скла), aus Holz (з дерева);

mit – з (ким/чим?), на (якому транспорті?), у (скільки років?):

mit dem Freund (з другом), mit dem Kugelschreiber (з ручкою), mit dem Auto (на автомобілі), mit 30 Jahren (у 30 років);

 nach – в (якому напрямку?), після, згідно:

nach Deutschland (в Німеччину), nach dem Konzert (після концерту), nach dem Fahrplan (згідно розкладу)

von – від, (перед власними назвами у значенні «чий»):

von der Universität (від університету), von den Eltern (від батьків), die Hauptstadt von Österreich (столиця Австрії), das Auto von Peter (автомобіль Петра);

 zu – до:

zu den Eltern (до батьків), zu Paul (до Пауля);

 bei –у (кого?), при, біля:

bei den Eltern (у батьків), bei schlechtem Wetter (при поганій погоді), bei Hamburg (біля Гамбурга);

seit – з, уже (про час)

seit drei Wochen (уже три тижні), seit dem Montag (з понеділка);

 außer – крім:

außer meiner Schwester (крім моєї сестри);

entgegen – проти, всупереч:

meinem Vorschlag entgegen (усупереч моїй пропозиції);

 gegenüber – навпроти:

unserem Haus gegenüber (напроти нашого будинку).

Зверніть увагу! Прийменники gegenüber та entgegen стоять, як правило, після іменника, до якого вони відносяться.

 

Прийменники zu, von, bei часто зливаються з означеним артиклем:

zu dem = zum, zu der — zur, von dem = vom, bei dem = beim.

pryjmennyky-z-davalnym-vidminkom-dativ

Переглянути інформацію про відмінювання артикля у давальному відмінку можна у статті «Артикль».

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

В німецькій мові є всього 4 відмінки. Це на 3 менше, ніж в українській. Як же компенсується відсутність інших відмінків і здійснюється зв’язок слів у реченні? Це відбувається з допомогою прийменників. Кожен прийменник у німецькій мові пов’язаний з певним відмінком, тобто іменник чи займенник після них вживається у відповідному відмінкові.

Прийменники з давальним і знахідним відмінком:

an — на (чомусь вертикальному), біля, у (про час):

an der Wand (на стіні), an der Kasse (біля каси), am Sonntag (у неділю);

auf — на (чомусь горизонтальному):                      

auf dem Tisch (на столі);

hinter — за, позаду:                                                                    

hinter dem Haus (за будинком);

in — у, до, через (про час):                                                  

in die Schule (у школу);

über — над, понад, про:                                                        

über dem Tisch (над столом), über die Menschen (про людей);

neben — поряд, біля:                                                            

neben mir (біля мене);

unter — під, серед:                                                               

unter den Tisch (під стіл), unter den Menschen (серед людей);

vor — перед, тому (з часом):                                                

vor dem Haus (перед будинком), vor einem Jahr (рік тому);

zwischen — між:                                                                   

zwischen den Büchern (між книгами).

Ці прийменники вживаються як з давальним (Dativ), так і з знахідним відмінком (Akkusativ). Якщо говориться про те, де розташовані пред­мети, то ці прийменники вживаються з давальним відмінком (Dativ), відповідаючи на питання wo? (де?). Якщо мова йде про переміщення предмета в про­сторі, то вони вживаються з знахідним відмінком Akkusativ, відповідаючи на питан­ня wohin? (куди ?):

 • Er legt das Buch (wohin?) auf den Tisch. — Він кладе книгу (куди?) на стіл.
 • Das Buch liegt (wo?) auf dem Tisch. — Книга лежить (де?) на столі.

Такі прийменники часто вживаються з дієсловами stehen (стояти)  –  stellen (ставити), liegen (лежати)  –  legen (класти), sitzen (сидіти)  –  setzen (садити, ставити), hängen (висіти)  –  hängen (вішати):

 • Er legt den Ball auf den Boden. — Він кладе м’яч (куди?) на підлогу.
 • Der Ball liegt auf dem Boden. — М’яч лежить (де?) на підлозі.
 • Er stellt die Flasche auf den Boden. — Він ставить пляшку (куди?) на підлогу
 • Die Flasche steht auf dem Boden. — Пляшка стоїть (де?) на підлозі.
 • Er setzt die Katze auf den Boden. — Він ставить кішку (куди?) на підлогу.
 • Die Katze sitzt auf dem Boden. — Кішка сидить (де?) на підлозі.

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

У сполученні з іменниками, що мають часове значення, при­йменники an, in, vor керують тільки давальним відмінком (Dativ), відповідаючи на питання wann? (коли?): am Montag (у понеділок), im Sommer (влітку), vor einer Woche (тиждень тому). Прийменник auf вживаєть­ся з Akkusativ, відповідаючи на питання auf wie lange? (на який термін?):

 • auf zwei Wochen (на два тижні), auf einen Monat (на один мі­сяць).

Прийменники in, an, auf часто зливаються з означеним ар­тиклем. Є такі скорочення:

 • in das = ins, in dem = im, an das = ans, an dem = am, auf das = aufs.

Переглянути інформацію про те, що таке артикль і яку форму він має у давальному і знахідному відмінках, можна у статті «Артикль».

Die Verneinung (Заперечення)

zaperechennja
zaperechennja

 Як правильно висловлювати заперечення в німецькій мові?

 1. Якщо заперечуємо дієслово, то використовуємо слово nicht (не) і ставимо його у самий кінець речення:

Ich arbeite nicht. – Я не працюю.

Wir singen nicht. – Ми не співаємо.

Du gehst nach Hause nicht. – Ти не йдеш додому.

 1. Якщо заперечуємо не дієслово, і не іменник з неозначеним артиклем ein/eine, а інший член речення, то nicht (не) ставимо перед цим словом:

Ich arbeite nicht viel. – Я працюю не багато.

Wir singen nicht oft. – Ми співаємо не часто.

Du gehst nicht nach Hause. – Ти йдеш не додому.

 1. Якщо заперечуємо іменник, який у розповідному реченні вживався б з неозначеним артиклем ein/eine чи без артикля, то використовуємо kein (не/ ніякий не) і ставимо його замість ein/eine. Kein працює, як ein і стоїть перед словами чоловічого та середнього роду, а keine – жіночого роду і множини:

Das ist ein Fernseher. Das ist kein Fernseher. — Це телевізор. Це не телевізор.

Das ist ein Buch. Das ist kein Buch. – Це книга. Це не книга.

Ich habe eine Tasche. Ich habe keine Tasche. – Я маю сумку. Я не маю (ніяку) сумку.

Das sind_Schüler. Das sind keine Schüler. – Це учні. Це не учні.

Ось так правильно утворювати заперечення. Що таке артикль, які є види артикля і як правильно його вживати, можна дізнатися з допомогою статті «Артикль».

Der Artikel (Артикль)

Що таке артикль?

У німецькій мові іменник майже не має відмінкових закінчень, але перед ним стоїть спеціальне слово – артикль, який вказує на його рід, число і відмінок.

Є 2 види артикля: означений (der – чол. рід, die – жін. рід, das – сер. рід) і неозначений артикль (ein – чол. і сер. рід, eine – жін. рід). Означений артикль у множині для всіх родів однаковий — die. Неозначений артикль у множині відсутній.

der Mann/ein Mann — чоловік,

die Frau/eine Frau — жінка,

das Fenster/ein Fenster — вікно,

die Männer, die Frauen, die Fenster/Männer, Frauen, Fenster — чоловіки, жінки, вікна.

На відміну від української мови, в німецькій є тільки 4 відмінки.

Kasus (Відмінок) Fragen (Запитання)
Nominativ (Називний) Wer? Was? (Хто? Що?)
Genitiv (Родовий) Wessen? (Чий? Чия? Чиє? Чиї?)
Dativ (Давальний) Wem? (Кому? Чому?)
Akkusativ (Знахідний) Wen? Was? (Кого? Що?)

 

Bestimmter Artikel (означений артикль)

Kasus

Maskulinum (Чоловічий рід)

Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід)

Plural

(Множина)

Nominativ

der

das

die

Genitiv

des

der

Dativ

dem

der

den

Akkusativ

den

das

die

 

Unbestimmter Artikel (неозначений артикль)

Kasus

Maskulinum (Чоловічий рід)

Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід)

Plural

(Множина)

Nominativ

ein

eine

Genitiv

eines

einer

Dativ

einem

einer

Akkusativ

einen

ein eine

 

Der Gebrauch des unbestimmten Artikels (Вживання неозначеного артикля)

1.       Якщо предмет або особу називають вперше (замість артикля можна вжити слово «якийсь», «один») Ich sehe eine Frau.

Я бачу (якусь/одну) жінку.

2.       У складеному іменному присудку (після дієслова «sein») Das ist ein Kind.

Це (якась) дитина.

3.       Після дієслів «haben», «brauchen» і виразу «es gibt» Ich habe eine Schwester.

У мене є (одна) сестра.

Ich brauche ein Buch.

Мені потрібна (якась) книга.

Hier gibt es einen Bahnhof.

Тут є вокзал.

4.       Перед іменником з означенням Ich kaufe ein neues Auto.

Я купую новий автомобіль.

5.       При порівнянні Sie sieht wie ein Engel aus.

Вона виглядає, як ангел.

 

Der Gebrauch des bestimmten Artikels (Вживання означеного артикля)

1.       Якщо предмет або особу називають повторно Ich sehe eine Frau. Die Frau ist jung.

Я бачу жінку. Жінка молода.

2.       Якщо предмет або особа добре відомі співрозмовникові Die Frau arbeitet hier seit 5 Jahren.

(Ця) жінка працює тут уже 5 років.

3.       З єдиними у своєму роді предметами Die Erde bewegt sich um die Sonne.

Земля обертається навколо сонця.

4.       Якщо іменник вказує на весь вид однорідних предметів Der Hund ist ein Haustier.

Собака – домашня тварина.

5.       Якщо іменник має означення, виражене:

—          прикметником у найвищому ступені

—          порядковим числівником

—          іншим іменником у родовому відмінкові

—          підрядним реченням

Hunger ist der beste Koch.

Голод – найкращий кухар.

Heute ist der erste September.

Сьогодні перше вересня.

Das ist der Vater meines Freundes.

Це батько мого друга.

Das Mädchen, das dort steht, kennen wir nicht.

Дівчину, яка там стоїть, ми не знаємо.

6.       З назвами міст, країн і власними іменами, якщо перед ними стоїть означення Das grüne Kyiw gefällt mir.

Мені подобається зелений Київ.

der kleine Martin – маленький Мартін.

 

Der Artikel wird nicht gebraucht (Артикль не вживається)

1.       У множині, якщо в однині іменник вживався з неозначеним артиклем (дивись таблицю вище) Ich sehe eine Frau. — Ich sehe Frauen.

Я бачу жінку. — Я бачу жінок.

2.       Перед власними іменами, назвами міст та країн середнього роду, якщо перед ними нема означення Ich fahre nach Kyiw.

Я їду в Київ.

Er heißt Martin.

Його ім’я Мартін.

3.       Перед, іменниками, якщо вони означають різні речовини в невизначеній кількості Wir trinken Kaffee jeden Tag.

Ми п’ємо каву кожен день.

4.       Перед іменниками, які означають професію, рід занять, національність, тощо Er ist Arzt.

Він – лікар.

Ich bin Ukrainerin.

Я – українка.

5.       У звертаннях, сталих словосполученнях, прислів’ях, приказках,у заголовках творів, тощо Junge, warte!

Хлопчику, почекай!

Ende gut – alles gut.

Добре те, що добре закінчується.

zu Hause – вдома

6.       Якщо перед іменником стоїть займенник (присвійний, вказівний чи заперечний) або кількісний числівник Mein Bruder wohnt in Deutschland.

Мій брат живе в Німеччині.

Ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern.

У мене 2 брати і 3 сестри.

Зверніть увагу: всі іменники пишуться з великої літери. Рід іменників в німецькій і українській мові не завжди співпадає. (Наприклад: das Kind – дитина — в німецькій мові середнього роду, der Apfel – яблуко — чоловічого, die CD – диск — жіночого).

Німецький алфавіт (das ABC)

nimeckyj-alfavit 3

Німецький алфавіт складається з 26 літер:

Написання Вимова Читання Написання Вимова Читання
A a а: а N n ен н
B b би: б O o о: о
C c ци: к, ц P p пи: п
D d ди: д Q q ку: кв
E e и: е,и R r ер р
F f еф ф S s ес с,з
G g ґи: ґ T t ти: т
H h га: г, — U u у: у
I i і: і V v фау ф, в
J j йот й W w ви: в
K k ка: к X x ікс кс
L l ель ль Y y іпсилон ю,і
M m

 

ем

 

м Z z цет ц

Німецький алфавіт має 4 додаткові літери:

Ä ä – а-умлаут

Ö ö – о-умлаут

Ü ü – у-умлаут

ß – ес-цет

nimeckyj-alfavit

Німецький алфавіт: правила читання

nimeckyj-alfavit 1

Особливості читання приголосних:  

 • C читається як к: Cafe, Code, Clown
 • Перед е, і як ц: Celsius
 • E вимовляється як е: nett, Prospekt, Heft
 • А також як и: Erde, lesen, Tee
 • H на початку слова або кореня читається як г: Haus, haben, Herr
 • В середині і наприкінці слів вона не читається, а служить для подовження попередньої голосної: fahren, Uhr, ihn, wohnen, nehmen
 • J вимовляється як й, а в поєднаннях a, e і u вимовляється як я, є і ю: Jahr, jetzt, Juni 
 • Буква l завжди пом’якшується при читанні: Blume, hell, malen
 • Звук r більшість німців вимовляє гаркавлячи: Regen, raten, Raum
 • А в кінці слова після букви е вимовляється не чітко: oder, aber, der
 • S перед або між голосними читається як з: Saal, lesen, Sascha
 • перед приголосними, при подвоєнні як с: Konspekt, Gasse
 • V вимовляється як ф: Vater, vier, Volk
 • Лише в рідкісних випадках (найчастіше в запозичених словах) вона вимовляється як в: Vase, Variante, Vanille
 • Y – схоже до ю: Gymnastik, Analyse, anonym
 • B словах англійського походження і: Hobby, Teddy
 • ß – читається як c: grüßen, groß

Умлаути:

 • ü – вимовляється схоже до ю: fünf, müde, Tür
 • ö –схоже до російської ё: hören , böse, zwölf
 • äе: Männer, Blätter, Hände

Буквосполучення голосних

 • eiай: mein, dein, heißen
 • ie – довга і : Liebe, liegen, telefonieren
 • euой: heute, Europa, neun
 • eu=äuой: Häuser, läuten

Буквосполучення приголосних:

 • chх, хь ( як хь читаємо після букви і): Buch, lachen, ich, mich
 • schш: schwarz , Schule, schon
 • tschч: Deutsch, Deutschland
 • sp — на початку слів і коренів читається  шп: Sprache, sprechen, Sport, Wintersport
 • st — на початку слів і коренів читається шт: Stunde, stehen, Stern
 •  ckкк:   Ecke, backen, Strecke
 • quкв: Quark, bequem, Quelle
 • igіхь: wichtig, lustig, zwanzig
 • tionціон: Kommunikation, Information, Konstitution
 • th т: Theater, Mathematik
 • ph— ф: Paragraph, Philosophie

Дивіться також мій відео урок  Німецький алфавіт 

Числівники в німецькій мові

chyslivnyky-v-nimeckij-movi

Кількісні числівники в німецькій мові (Grundzahlen, Kardinalzahlen)

Кількісні числівники від 0 до 12 — прості:


0 - null
1 - ein (s) (eins - самостійно або в кінці слова, ein - в середині слова)       
2 - zwei 
3 - drei 
4 - vier                
5 - fünf
6 - sechs                          
7 - sieben                                  
8 - acht
9 - neun
10 - zehn
11 - elf
12 - zwölf


Кількісні числівники від 13 до 19 утворюються додаванням до назви одиниць числівника 10 (zehn):


13 - dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn ! (випала е)
17 – siebzehn ! (випала en)
18 – achtzehn
19 – neunzehn


Кількісні числівники
(круглі числа)
Назви десятків утворюються додаванням до назви одиниць суфікса — zig, крім 30 (dreißig):


 
20 – zwanzig !
30 – dreißig !
40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig !
70 – siebzig !
80 – achtzig
90 – neunzig

100 – (ein) hundert
1000 – (ein) tausend
1000 000 - eine Million
1000 000 000 - eine Milliarde


Складні числівники
(крім круглих)


Складні числівники крім мільйона і мільярда пишуться разом!


Двозначні числа

Назва одиниць + und + назва десятків


21 – ein + und + zwanzig = einundzwanzig
22 – zwei + und + zwanzig = zweiundzwanzig
23 – drei + und + zwanzig = dreiundzwanzig
24 – vier + und + zwanzig = vierundzwanzig
25 – fünf + und + zwanzig = fünfundzwanzig
26 – sechs + und + zwanzig = sechsundzwanzig
27 – sieben + und + zwanzig = siebenundzwanzig
28 – acht + und + zwanzig = achtundzwanzig
29 – neun + und + zwanzig = neunundzwanzig

Тризначні числа

201 – zwei + hundert + eins = zweihunderteins
426 – vier + hundert + sechs + und + zwanzig = vierhundertsechsundzwanzig

Чотиризначні числа

1345 – (ein) tausend + dreihundert + fünfundvierzig =
           (ein) tausenddreihundertfünfundvierzig

Але роки до 2000 читаються так:
1981 рік – neunzehnhundert + einundachtzig = neunzehnhunderteinundachtzig
1345 рік – dreizehnhundert +  fünfundvierzig = dreizehnhundertfünfundvierzig

Після 2000 року:
2016 –  zweitausend + sechzehn = zweitausendsechzehn