Заперечний займенник kein/keine

Сьогодні розкажу Вам про заперечний займенник «kein/keine»:

займенник «kein/keine»

У німецькій мові є декілька слів, які використовуються для заперечення.

kein-keine

Kein/keine  заперечує тільки іменник, який у розповідному реченні вживався б з неозначеним артиклем ein/eine чи без артикля. Тобто він використовується тільки перед назвами людей, тварин, явищ, тощо… Kein працює, як неозначений артикль ein  і стоїть перед словами чоловічого та середнього роду, а keine – жіночого роду і множини:

Das ist ein Fernseher. Das ist kein Fernseher. — Це телевізор. Це не телевізор.

Das ist ein Buch. Das ist kein Buch. – Це книга. Це не книга.

Das ist eine Tasche. Das ist keine Tasche. – Це сумка. Це не сумка.

Das sind_Schüler. Das sind keine Schüler. – Це учні. Це не учні.

Отже, заперечення kein/keine схоже на неозначений артикль ein/eine і в однині має такі самі закінчення у всіх відмінках, як неозначений артикль відповідного роду, а у множині, як означений артикль:

 

 

Kasus Maskulinum (Чоловічий рід) Neutrum (Середній рід) Femininum (Жіночий рід) Plural

(Множина)

Nominativ kein keine
Genitiv keines keiner
Dativ keinem keiner keinen
Akkusativ keinen kein keine

Заперечення «nicht»

заперечення "nicht"
Заперечення «nicht»

 Сьогодні розкажу Вам про заперечну частку nicht. Тут є 2 основні правила.

Отже, заперечення nicht (яке перекладається, як «не») використовуємо:

  1. Якщо заперечуємо дієслово (яке відповідає на питання «що робити?») і ставимо його у самий кінець простого розповідного речення:

Так-так, я Вам уже говорила раніше, що німці люблять ставити важливі речі у самий кінець речення. Тому будьте уважні і завжди слухайте/читайте до кінця для того, щоб зрозуміти все правильно.

Leihst du mir morgen dein Auto? – Ти мені завтра позичиш свій автомобіль?

Nein, ich leihe dir morgen mein Auto nicht. – Ні, я тобі завтра не позичу свій автомобіль.

Gefällt dir dieses Buch? – Тобі подобається ця книга?

Nein, dieses Buch gefällt mir nicht. – Ні, ця книга мені не подобається.

Schläfst du schon? – Ти уже спиш?

Nein, ich schlafe noch nicht. – Ні. Я ще не сплю.

Але, німці ставлять у кінець речення і інші речі такі, як:

— відокремлюваний префікс, який відрізається від дієслів з відокремлюваними префіксами;

— частину минулого часу або пасивного стану Partizip II після допоміжних дієслів;

— дієслово у неозначеній формі (Infinitiv) після модальних дієслів

— або  допоміжного дієслова werden у майбутньому часі, тощо.

Як бути у такому випадку? Тут заперечення nicht є слабшим і поступається своїм місцем перед крапкою, стає на передостанню позицію в реченні.

Так, наговорила Вам багато хитромудрих слів, від яких крутиться у голові. Зараз спробую пояснити все детальніше і Вам все стане ясно.

Хто дивився мій відеоурок «Модальні дієслова», той знає, що – це така невелика група слів, які зазвичай використовуються не самостійно. А тягнуть за собою ще одне дієслово. Хто ще не дивився, обов’язково подивіться.

Коротко нагадаю Вам модальні дієслова. До них належать: können (могти, вміти), dürfen (могти, сміти), müssen (мусити, бути повинним), sollen (бути повинним, бути зобов’язаним), wollen (хотіти), mögen (хотіти, любити), möchten (хотіти).

Зараз розглянемо декілька прикладів з запереченням:

Wir können heute nicht kommen.  – Ми не можемо сьогодні прийти.

Тут у нас модальне дієслово können (могти). Воно знаходяться на другому місці у реченні. Основне дієслово kommen (приходити) мусить стояти в кінці речення. Тому воно посунуло заперечення nicht, яке відноситься до модального слова können на передостаннє місце.

Так само:

Ihr dürft hier nicht schwimmen. – Ви не можете тут плавати.

Ich muss heute nicht einkaufen. – Я не мушу сьогодні робити покупки.

Sie soll nicht lügen. –  Вона не повинна брехати.

ich will nicht essen. – Я не хочу їсти.

Möchtet ihr nicht mitspielen? – Чи не хотіли б ви зі мною погратися?

Схожа ситуація з запереченням nicht та допоміжними дієсловами haben (мати), sein (бути) та werden (ставати, бути), коли вони використовуються для утворення певних часових форм. Наприклад, з допомогою haben і sein утворюється минулий час Perfekt , а з допомогою  werden – майбутній час. Детальніше у моїх відео «Минулий час Perfekt у німецькій мові» та «Майбутній час Futur I“.

Давайте розглянемо декілька прикладів:

Du hast nicht gewonnen. Ти не виграв. Тут nicht на передостанньому місці в реченні, бо в кінці стоїть Partizip II – частинка минулого часу Perfekt. Так само:

– Діти ще не заснули.

Майбутній час:

Ich werde nicht lernen. – Я не буду вчитися. Тут у кінці речення мусить стояти інфінітив, заперечення nicht пересувається на позицію перед ним.

Аналогічна ситуація з відокремлюваними префіксами, які відрізаються від дієслів. (за бажанням дивимось мій урок про дієслова з префіксами).

Наприклад:

Ich ziehe die Socken nicht an! – Я не одягну шкарпетки! Відокремлюваний префікс змістив nicht на передостаннє місце в реченні. Так само:

Wir steigen nicht ein! – Ми не заходимо!

 

  1. Правило: Якщо заперечуємо не дієслово, і не іменник з неозначеним артиклем ein/eine, а інше слово або частину речення, то nicht (не) ставимо перед цим словом:

Das Essen sieht nicht lecker aus! – Їжа виглядає несмачно.

Тут nicht заперечує слово lecker (смачно), тому стоїть перед ним.

Leider wohne ich nicht in Wien. – На жаль, я живу не у Відні.

Die Autos fahren nicht schnell. – Машини  їдуть не швидко.

Sie legt die Tasche nicht auf den Tisch. – Вона кладе сумку не на стіл.

Прийменники з родовим відмінком

https://

Найчастіше використовуються наступні прийменники з родовим відмінком:

während, wegen/ aufgrund, trotz, statt/anstatt/anstelle

Хочу нагадати Вам, як змінюється артикль перед іменниками у родовому відмінкові.

Означений артикль (der bestimmte Artikel)

Означений артикль чоловічого роду der та середнього роду das змінюються однаково на des. Крім того до самого іменника додається закінчення s/es. Артикль жіночого роду die та артикль множини, який у початковій формі звучить так само, die у родовому відмінкові буде der.  До самого іменника нічого не додається.

  Називний відмінок (Nominativ) Родовий відмінок (Genitiv)
Чол. рід der des –s/es
Сер. рід das
Жін. рід die der

Неозначений артикль (der unbestimmte Artikel)

Неозначений артикль чоловічого роду та середнього роду ein змінюються на eines. Крім того до самого іменника додається закінчення s/es. Артикль жіночого роду eine у родовому відмінкові стає einer.  Неозначений артикль у множині відсутній. Замість родового відмінку з іменниками без артикля (зокрема у множині) використовується, зазвичай, прийменник von + давальний відмінок! Це схоже на конструкцію of + іменник у англійській мові. Але після прийменників у родовому відмінкові ця конструкція не використовується!

  Називний відмінок (Nominativ) Родовий відмінок відмінок (Genitiv)
Чол. рід ein eines –s/es

 

Сер. рід
Жін. рід eine einer
Множина von+Dativ!!!

Зараз розглянемо деякі прийменники з родовим відмінком (Genitiv) на прикладах:

 

Während – під час

Während der Ferien waren wir bei den Großeltern. – Під час канікул ми були у дідуся і бабусі.

Wegen/aufgrund— із-за, через

Wegen der Kälte muss ich eine Jacke anziehen. – Через холод я мушу одягнути куртку.

Trotz – не зважаючи на

Ttotz der Probleme können wir die Arbeit rechtzeitig beenden. – Незважаючи на проблеми ми можемо закінчити роботу вчасно.

Statt/anstatt/anstelle – замість

Statt des gelben Kleides ziehe ich lieber das rote an.- Замість жовтої сукні я краще одягну червону.

 

Крім того родовий відмінок може використовуватися після наступних прийменників:

infolge (унаслідок), anlässlich (з приводу, з нагоди),   angesichts (з огляду на),  unweit (недалеко від), außerhalb (поза, за межами), innerhalb (протягом, у межах), oberhalb (понад, вище), unterhalb (під, нижче), inmitten (в середині), diesseits (по цій стороні), jenseits (по тій стороні), beiderseits (по обидві сторони), abseits (збоку від), nördlich (на північ від), südlich( на південь від), östlich (на схід від), westlich (на захід від), zeit (протягом, за час), kraft (в силу), mangels (за браком, за відсутністю), anhand/mittels (з допомогою), laut (згідно, відповідно), dank (завдяки), zwecks (з метою), einschließlich/zuzüglich (включно з), ausschließlich/abzüglich (виключно, за винятком) і не тільки.

прийменники з родовим відмінком
Прийменники з родовим відмінком

Сьогодні ми завершили тему прийменників у німецькій мові. Рекомендую вивчити їх напам’ять, як своєрідну таблицю множення.

Подивіться також «Прийменники з знахідним відмінком»

Ще більше інформації Ви знайдете в моїх групах на фейсбуці

Німецька мова онлайн – deutschonline.com.ua

Уроки німецької мови онлайн

 

 

 

Вибачення — Entschuldigung

entschuldigung

Як попросити вибачення (Entschuldigung) німецькою мовою?

Читать далее «Вибачення — Entschuldigung»

Таблиця сильних і неправильних дієслів

Таблиця сильних і неправильних дієслів від deutschonline.com.ua

Читать далее «Таблиця сильних і неправильних дієслів»

Великдень (Ostern)

Як святкують Великдень у Німеччині?

velykden-ostern

Великдень є одним з найголовніших свят у Німеччині. Крім загально християнських, тут є і свої особливі традиції, які найбільше люблять діти. Читать далее «Великдень (Ostern)»

Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)

https://

Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)

Наступні прийменники вживаються з знахідним відмінком (Akkusativ):

Читать далее «Прийменники з знахідним відмінком (Akkusativ)»

Прийменники з давальним відмінком (Dativ)

 

pryjmennyky-z-davalnym-vidminkom-dativ

Наступні прийменники завжди вживаються з давальним відмінком (Dativ):

Читать далее «Прийменники з давальним відмінком (Dativ)»

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

https://

Прийменники з давальним і знахідним відмінком

В німецькій мові є всього 4 відмінки. Це на 3 менше, ніж в українській. Як же компенсується відсутність інших відмінків і здійснюється зв’язок слів у реченні? Це відбувається з допомогою прийменників. Читать далее «Прийменники з давальним і знахідним відмінком»